Die twee “uitsonderings” in die Nuwe Testament


Onthou jy die Skrifwaarheid wat ons verlede keer oor gesels het?

Volgens die Bybel bestaan die normale Christelike geboorte, aan die mens se kant, uit vier elemente, naamlik:

1. ʼn Sondebesef, gevolg deur ware Bybelse berou en ʼn doelbewuste bekering

2. ʼn Keuse om in geloof Jesus Christus as Verlosser te aanvaar en as Here te volg vir die res van jou lewe

3. Wat dan bevestig en gesimboliseer word deur die doop in water

4. En wat dan, daar by die doopwater, gevolg is deur handoplegging en ʼn doelbewuste ontvangs van die doping en bekragtiging met die gawes van die Heilige Gees.

Dit was hoe die proses normaalweg plaasgevind het. En alles verkieslik op dieselfde dag.

Dit is interessant om te ontdek dat daar in die Bybel net twee “uitsonderings” was as ons kyk hoe hierdie normale Christelike geboorteproses plaasgevind het in nuwe gelowiges se lewens.

Die een vind ons juis in Hand. 9, in Paulus se geval.

(Die ander een is daar in Hand. 10, as God se Gees eers Kornelius en die ander wat tot geloof gekom het onder die prediking, self doop met die Gees, nog voordat hulle gedoop is met water).

So sien ons ook hoe Paulus, voor sy doop in water, die hande opgelê word deur Ananias, om so toegerus te word met die krag en gawes van die Gees. Stap 4 van die "normale proses" het in hierdie geval voor Stap 3 gebeur!

(En daar is natuurlik 'n baie goeie rede waarom die Here Paulus gesalf het met die Gees! Jy kan dink, al die volgelinge van Jesus, selfs Ananias, het gewonder of Paulus werklik Jesus aangeneem het as Verlosser en Here, en of sy bekering 'n egte bekering was. En op hierdie manier het die Here self bevestig dat wat hier gebeur het werklik eg was. Daarom kon Paulus maar gedoop word in water omdat hy beslis "dood was" wat sy ou lewe betref het, en in Jesus wedergebore en 'n nuwe lewe ontvang het.

Hand. 9:18 tot 22 beskryf die gebeure hierna soos volg: “Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop; en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het ʼn paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas… Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is.”

Ek weet nie of dit vir jou ook so aangryp wanneer jy hierdie gedeelte lees nie!

Het jy opgemerk hoe Paulus, deur die bonatuurlike toerusting van God se Gees in en op sy lewe, letterlik in een oomblik verander in hierdie merkwaardige evangelis met ʼn getuienis wat skrik vir niks nie!

Dit was werklik asof hy uit die hemel inligting en lering ontvang het met hierdie handoplegging, wat hom in staat gestel het om in minute een van die kragtigste predikers van destyds te word!

Wat nog meer merkwaardig is, is om te ontdek dat hoe meer hy toegelaat het dat God se Gees se gawes deur hom kon werk, hoe sterker en meer het God se Gees hom begin gebruik.

(Die Nuwe Afrikaanse Vertaling vat dit raak in woorde as daar staan: hy het “al hoe kragtiger gepreek”).

Laat dit sommer vir jou persoonlik ook ʼn aansporing wees om meer en meer toe te laat dat God jou kan gebruik in mense se lewens.

In die begin voel dit miskien snaaks, maar hoe meer ʼn mens Hom toelaat, hoe “makliker” kom en gebeur dit.

© Christo Nel 2017