Nuwewyn banier - nie gesny nie

SKAKELS NA VAN MY VRIENDE IN BEDIENING

Ek wil graag ‘n paar skakels (“links”) jou deel van sommige van my vriende in bediening met webblaaie, asook ‘n paar webblaaie met inligting wat ek glo ook vir jou baie kan beteken.

 

VRIENDE IN BEDIENINGS SE WEBBLAAIE

Magda Brits - NEW SONG- GAP-jaar vir jongmense

DeWet (oorlede Nov. 2014) en sy vrou, Magda Brits, voorheen van MES-AKSIE in Hillbrow, en deesdae van die leiers by die gemeente, Bothaville.com in Bothaville, het hulle nuwe GAP-jaar vir jongmense bekendgestel. Kliek net op hulle Logo om daarheen geneem te word.

New Song- logo

Ons verwelkom jou by ons amptelike webtuiste! Mag die inhoud van hierdie webtuiste jou opgewonde maak en jou ook toerus met die nodige inligting wat jy benodig om 'n die beste besluit van jou lewe te neem - Om in verhouding met Jesus Christus te leef!

In 2013 het die “Mighty Teens” tienerkampe ontstaan, waar tieners bymekaar gekom het om in ‘n dieper verhouding met Jesus Christus te groei. Die eerste kamp is gehou in samewerking met bothaville.com gemeente in Bothaville. Daarna het die behoefte onstaan vir ‘n “gapjaar”, waartydens jongmense wat hulle lewe vir die Here gegee het, dissippel kan word en ‘n radikale volgeling van Jesus Christus kan word. Die Mighty Teens kampe vorm ook deel van die talle uitreike waarby studente van NewSong betrokke sal raak. So 'n “gapjaar” is dus nie net die ideale geleentheid om mense te bedien met die Woord nie, maar ook om die fondament van jou lewe (Jesus Christus), beter te leer ken en toe te laat dat Hy jou lewe rig en lei! NewSong is dus 'n Discipleship Training School (DTS) waar jy leer om waarlik dissippel te wees!

Call2All

Ek het die voorreg om deel te wees van die wêreldwye Netwerk, Call2All.

Call2All

Die skakel na hulle webblad is http://call2all.org/Groups/1000014360/call2All.aspx

Dr Matthys de Kock

Ek het die voorreg om met Matthys te kon hande vat in GG-WORLD en sy POWER TO SET FREE-bediening. 

Hierdie bediening se hart is om leiers in alle sektore in die samelewing te lei met vrae na die oorvloed en vryheid wat Christus Jesus vir ons kom bewerk het in alle dele van hulle lewe.

Dr Matthys de Kock is die skrywer van die baie besondere boek, POWER 2000.

Hier is die skakels na hierdie bediening se baie besondere webblad:  http://www.power2setfree.net/index.php?lang=afr

Jan Strydom

Ek het die voorreg om met Jan Strydom, die direkteur – Afrika van CROWN FINANCIAL MINISTRIES, te kon hande vat.

Die meeste van julle weet dat CROWN FINANCIAL MINISTRIES die grootste Christelike finansiële bediening in die wêreld is wat Christene wil toerus met Bybelse beginsels en waarhede oor hulle finansies, sy dit in hulle persoonlike lewe of in die besigheidswêreld.

Die skakel na hierdie bediening se webblad is:  http://www.crown.org.za/

Len en Jono du Preez

Ek het die voorreg om hande te kon vat met Len en Jono du Preez van TRAVEL MISSIONS, wie se hart dit is om mense in alle dele van die wêreld te gaan bedien met die waarhede van die Evangelie.

Die skakel na hulle bediening se webblad is:  http://www.travelmissions.org/

Martin Deacon

Ek het die voorreg om hande te kon vat met Martin Deacon, die visie-president van Global Mobilization van Call2all.  (Hy was voorheen van WALK THROUGH THE BIBLE).

Die skakel na hulle webblad is http://www.call2all.org/

Gert Els

Ek het die voorreg om hande te kon vat met Gert Els, die leraar van die Afrikaanse gemeente in Dubai.

Die skakel na hulle webblad is http://www.dubaigemeente.com/

Dr Johann Snyman

Ek het die voorreg om te kon hande vat met Johann Snyman van FREE TO SERVE wat veral fokus op die bediening en toerusting van God se mense in India.

Die skakel na hulle webblad is 

http://www.freetoserve.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_cause&cause_id=71

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk

Omdat my geestelike wortels daar lê, het ek gekies om hande te vat met God se mense binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Die skakel na hulle webblad is http://www.ngkerk.org.za/

Gary Kieswetter

Ek het die voorreg gehad om te kon hande vat met Gary en sy baie besondere bediening.

Hier is ‘n skakel na hulle bedieningsbeweging wat hier in die Kaap begin het:

die bron - banier

En hier is die skakel na hulle media en tydskrif-bediening https://www.grootisutrou.co.za/

Grootisutrou - banier

Prof Gerhard Kotze

Ek het die voorreg gehad om te kon hande vat met Prof Louis (oorlede 2014) en sy span manne en vroue van die NWMD Internasionale Virtuele Universiteit wat Christelike leiers virtueel oplei in Afrika. Prof Gerhard Kotze is die nuwe hoof van NWMD International University.

Hier is die skakel na hulle webblad  http://www.internationaluniversity.co.za/

Peet Louw en Pieter Pohl

Ek het die voorreg om te kon hande vat met Peet en Pieter se bediening via HUMBLE PIE .  Hulle is ook die groep wat my tans help met die druk en bemarking van my eie boeke en DVD’s.

Die skakel na hulle webblad is http://www.humblepiegroup.com/

Christo Botes

Ek het die voorreg gehad om te kon hande vat met Christo Botes (voorheen van LOGOS Gemeente, Parow) wat ‘n netwerk geïnisieer het om Christene in huisgemeentes landswyd te netwerk met mekaar en te struktureer.

Die skakel na hulle bediening se webblad, DIE HANDELINGE GEMEENTE is http://www.diehandelingegemeente.org.za/

Floyd en Sally McClung

Ek het die voorreg om te kon hande vat met die toerustingsbediening van Floyd en Sally McClung hier in die Kaap waardeur hulle Christenleiers toerus om mense effektief met die Evangelie en die liefde van Jesus kan bedien daar in die hart van hulle gemeenskap met sy nood.

 http://www.floydandsally.org/

Ockert en Michelle Potgieter

Ek het die voorreg om te kon hande vat met die bediening van Ockert en Michelle Potgieter in Reni in die Ukraine.

Die skakel na hulle webblad is http://novidien.weebly.com/index.html

Johann de Jager se Ministries Worldwide se webblad:

Ministries worldwide - banier

 

SKAKELS NA ANDER BEDIENINGS EN HULPBRONNE

CHILD EVANGELISM FELLOWSHIP - Specialized Book MInistry –   CEF is seker die wêreld se beste en mees bekende kinderbedieningsbeweging in die wêreld. Dit is waar ek en Hetta opgelei is as direkteure van kinderevangelisasie vir ‘n land. Op hierdie webblad kan jy opleidingsmateriaal vir die persone wat met kinders werk en kinders moet bedien aflaai, plus les- en aanbiedingsmateriaal vir die praktiese aanbieding van die evangelie en Bybelse waarhede vir kinders.

http://www.cefbookministry.com/

CEF - Banier1

GLOBAL DAY OF PRAYER –   Die gebedsbeweging wat in die hart van Graeme Power gebore is, wat die Christene oor die wêreld oproep tot gesamentlike gebed.

http://www.globaldayofprayer.com/index.html

The Southern Tip of Africa Prophecies - André Baard

Ek het die voorreg gehad om met André Baard kennis te maak wat ‘n opdrag van die Here ontvang het om al die profesieë oor die herlewing wat God belowe wat hier aan die Suidpunt van Afrika gaan begin, neer te pen op hulle webblad. Die visioen wat die Here my gegee het in 1997 in die verband, sal jy ook hier vind.

http://stafp.com/

UNASHAMEDLY ETHICAL‘n Bediening wat Christene in alle sektore van ons samelewing oproep om onbeskaamd gehoorsaam te lewe aan die Bybelse beginsels waar ookal God vir hulle in ‘n posisie van outoriteit in die gemeenskap geplaas het.

http://www.unashamedlyethical.com/Home/

TEN BASIC STEPS TO CHRISTIAN MATURITY‘n Bediening van CAMPUS CRUSADE

http://www.tenbasicsteps.org/english/studyindex.htm

BIBLE GATEWAY‘n Webblad waar jy elke vers in die Bybel in feitelik elke moontlike Engelse vertaling kan lees of kan opsoek.

http://www.biblegateway.com/

THE STORY OF JESUS - ‘n Webblad wat spesiaal ontwerp is om die hele verhaal oor Jesus se lewe op aarde te vertel in woord, klank en beeld. Die hele verhaal kan ook afgelaai word in al hierdie vorms.

http://www.thestoryofjesus.com/introduction.html

The story of Jesus

BUSINESS AS MISSION NETWORK –   ‘n Webblad waar Christensakemanne en –vroue toerusting, bronne en nuus kan vind hoe om jou besigheid ‘n effektiewe verhoog te maak vanwaar die mense bedien kan word met die Evangelie en die liefde van Jesus.

http://www.businessasmissionnetwork.com/

CALLED TO BUSINESS‘n Webblad van ‘n bediening wat Christene help om in hulle werk en besigheid God en Sy koninkryk te vind en te dien.

http://calledtobusiness.com/

LIVING WATERS‘n Bediening wat deur hierdie webblad Christene toerus en inspireer met wonderlike bruikbare materiaal hoe om volgens Mat 28:18 tot 20 effektief ‘n getuie vir Christus teenoor alle mense te wees.

http://www.livingwaters.com/

E-BIBLE TEACHER‘n Besondere bruikbare webblad met ‘n magdom toerustings- en opleidingsmateriaal om die Bybel en sy boodskap aan mense van alle ouderdomme te kan  bedien.

http://www.ebibleteacher.com/index.html

HOUSE CHURCH RESOURCES‘n Baie bruikbare webblad vir Christengelowiges en –leiers in huisgemeentes van allerlei aard.

http://housechurchresource.org/index.html

LUKE 10.COM‘n Netwerk van Christelike leiers wat betrokke is in die plant en toerusting van Christene in organiese Christengemeentes.

 http://www.lk10.com/

ONLINE BIBLE vir Suid-Afrikaners – ONLINE BIBLE is na my mening die beste rekenaar-Bybelprogram tans beskikbaar.  Op hierdie webblad kan jy hierdie rekenaarprogram met sy verskillende Bybelvertalings aflaai.

 http://www.onlinebible.org/

CROSSWALKHierdie webblad is werklik soos hulle hulleself beskryf: jou “gateway to Bible resources”

http://biblestudy.crosswalk.com/

HEART CRY SA - Hierdie webblad is dié van Dr Francois Carr en sy span wat die Herlewingskonferensies oral oor die land hou.  Hier is die skakel na die betrokke konferensies, ens

http://www.heartcrysa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29

Heart Cry

ALIVE MINISTRY SA - Soms soek ‘n mens werklik hulp en goeie gebalanseerde Bybelse inligting oor emosionele genesing, bevryding van demoniese bindinge en uitdrywing van demone.  Hierdie bediening en webblad van Kees  Heistek is werklik een van die bestes wat ek ontdek het en jy sal daar uitstekende artikels ontdek in die verband.

http://www.aliveministries-sa.org/index.html

E-SWORD - As jy ‘n goeie Bybelprogram vir jou rekenaar soek, wat gratis is, gaan na die volgende webblad en laai dit af.  Dit is ‘n uitstekende stuk gereedskap wat jou studie van die Bybel en sy inhoud soveel kan vergemaklik.

http://www.e-sword.net/

E-sword

DARE TO SHARE - Soek jy na materiaal en maniere hoe om die Evangelie en Bybelse waarhede met jongmense en ander op ‘n eenvoudige praktiese manier te deel?  Hierdie webblad is stampvol wonderlike materiaal wat jy met groot vrymoedigheid kan gebruik.

http://www.dare2share.org/soulfuel/archives/

Dare to share

Suid-Afrikaanse Kantoor van International Healing Foundation - Ken jy gelowiges wat worstel met lewensgedrag en gedagtes van homoseksualisme (SSAD - Same Sex Attraction Disorder), wat oortuig is dat God hulle kan vrymaak?

Dan is hierdie bediening van IHF, en die Suid-Afrikaanse kantoor daarvan van André Bekker ‘n noodsaaklike plek waarheen hulle moet gaan.

http://www.changeispossible.co.za

 Internasionale Genesingsbediening

Tommy’sWindow - ‘n Webblad met die meesmerkwaardige gratis Powerpoint-skyfiereekse wat jy kan aflaai om vir mense te stuur.  Hier is materiaal in bykans elke taal (ook in Afrikaans) geskikbaar waarmee jy van die hart van die Evangelieboodskap tot by wonderlike motiveringsboodskappe vir mense kan stuur via epos.

Die skakel na hierdie webblad is http://www.tommyswindow.com/index.html

Tommy's Window

Learn to Love - ‘n Bediening onder mense wat sukkel met selfde-geslag aangetrokenheid (wat nie so wil wees nie) en hulle families en geliefdes waar die Here André Bekker gebruik. Die skakel na die webblad is www.Learntolove.co.za.

New Living

Ben Booyens-Ministries - Die skakel na Prof Ben Booysen se bediening se webblad is www.benbooyens.co.za

Ben Booysen